Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest koszt tłumaczenia?
Koszt tłumaczenia zależy od wielu czynników, w tym m.in. od kierunku i specjalności tłumaczenia, formatu dokumentu źródłowego/docelowego, ewentualnego dodatkowego opracowania tekstowo-graficznego, wymaganego terminu, itp. Z tego względu, aby uniknąć nieporozumień, przez zleceniem wykonujemy bezpłatnej wyceny, która jest wiążąca. Zlecenie takiej wyceny odbywa się za pośrednictwem prostego formularza, który jest dostępny z każdej podstrony naszego serwisu. Do wyceny należy dostarczyć pełny tekst, który ma być tłumaczony (i tylko ten).
Czy biuro wykonuje tłumaczenia przysięgłe?
Jako internetowe biuro tłumaczeń nie wykonujemy tłumaczeń przysięgłych (tłumaczenia takie nie mogą być przekazywane w formacie elektronicznym).
Czy biuro wykonuje tłumaczenia dokumentów urzędowych?
Nie wykonujemy tłumaczeń dokumentów urzędowych, które wymagają tłumaczenia przysięgłego (uwierzytelnionego).
Patrz – powyżej.
Czy można zlecić tłumaczenie osobiście w biurze?
Jesteśmy w pełni internetowym biurem tłumaczeń, dlatego zlecanie i odbieranie tłumaczeń możliwe jest u nas wyłącznie online
Czy można zlecić tłumaczenie za pomocą formularza kontaktowego?
Nie przyjmujemy wycen/zleceń tłumaczeń za pośrednictwem formularza kontaktowego. Formularz kontaktowy służy do kierowania do biura takich zapytań, na które zainteresowany nie znajduje odpowiedzi w tekście zamieszczonym w niniejszym serwisie. Do wyceny/zlecania tłumaczeń służy formularz „Prośba o wycenę”
Jak przystąpić do zespołu tłumaczy biura Studio Tekst?
Aktualnie biuro nie prowadzi naboru nowych tłumaczy.
Czy biuro prowadzi praktyki dla tłumaczy
Nie prowadzimy praktyk dla tłumaczy.
Czy do zlecenia tłumaczenia wymagana jest wcześniejsza wycena?
Tak, aby zlecić tłumaczenie, należy je wcześniej wycenić. Wycenę tłumaczeń biuro wykonuje bezpłatnie.
W jakich formatach można zlecać teksty do tłumaczenia?
Teksty przyjmowane do wyceny/tłumaczenia mogą być zapisane w powszechnych formatach edytowalnych (.doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .rtf.) lub w formacie .pdf. W przypadku wielu dużych plików akceptowalne są pliki zarchiwizowan (.zip lub .rar) lub linki do strony zawierającej dokumenty.
Czy można zlecać do wyceny lub tłumaczenia materiały w formie skanów lub zdjęć?
Materiały w formie skanów lub zdjęć zapisane w formatach bitmapowych (np. .jpg) nie są przyjmowane przez biuro do
wycen i/lub tłumaczeń.
Czy wraz z tłumaczeniem wykonywane jest opracowanie edycyjne tłumaczonego?
Jeśli tekst dostarczany jest do tłumaczenia w formacie edytora tekstu (np. .doc, .docx), wówczas tekst tłumaczenia standardowo dostarczany jest w formie odpowiadającej formie oryginału. Pliki dostarczane w formacie nieedytowalnym .np. .pdf) z reguły wymagają dodatkowego opracowania graficznego, lecz zwykle tłumaczenie dostarczane jest w formie identycznej lub zbliżonej do formy oryginału. Opracowanie takie jest uwzględnione w dostarczonej Klientowi wycenie.
Czy można zlecić do wyceny/tłumaczenia stronę internetową?
Stronę internetową można zlecić do tłumaczenia jedynie w formie tekstu zebranego ze strony www w jeden plik tekstowy. Strony w formacie .htlm lub w postaci linku (np. www.stronaklienta.pl) nie przyjmujemy do wyceny / tłumaczenia.
Czy zamiast prośby o wycenę można złożyć zapytanie ofertowe o tłumaczenie?
Jeśli Klient chce złożyć zlecenie tłumaczenia na zasadzie przetargu, wówczas może zwrócić się do biura z zapytaniem ofertowym, zaznaczając, że jest ono wystosowane w ramach akcji przetargowej. Po rozstrzygnięciu przetargu Klient powinien powiadomić biuro o jego wyniku.
Czy można zlecić do wyceny/tłumaczenia stronę internetową?
Tak, istnieje taka możliwość. Najlepiej jeśli jest to materiał zwięzły (np. w postaci osobnego pliku tekstowego z zamieszczoną w nim specjalistyczną terminologią, itp.). Plik taki (z wyróżnioną nazwą, np. Pomocniczy.docx) można dołączyć do wysyłanych plików przeznaczonych do tłumaczenia. Dostarczenie obszernych materiałów (np. w formie przykładowych artykułów, opracowań, itp.) jako materiałów pomocniczych przeznaczonych do zapoznania się /przestudiowania przez tłumacza może wymagać poświęcenia przez tłumacza znacznej ilości czasu. W związku z tym, może to zostać potraktowane jako praca dodatkowa wiążąca się z dodatkowym kosztem tłumaczenia (kosztem opracowania dodatkowego) i powinno wejść w zakres uprzedniej wyceny.

Realizujemy tłumaczenia w pełni poprzez Internet, bez ograniczeń terytorialnych