INTERNETOWE BIURO TŁUMACZEŃ

o zasięgu ogólnokrajowym, działające nieprzerwanie od 1993 roku, o specjalistycznym profilu naukowo-technicznym.
Łączymy bogate tradycje i doświadczenia z nowoczesnymi rozwiązaniami. Naszą zasadą jest ścisła specjalizacja w
tłumaczeniach tekstów.

To wszystko tłumaczy …

TŁUMACZENIA TECHNICZNE

Dokumentacja techniczna, instrukcje użytkowania i konserwacji, specyfikacje techniczne, standardy…

TŁUMACZENIA NAUKOWE

Artykuły naukowe, referaty, autoreferaty, monografie…

TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE

Ochrona środowiska, kontrola jakości, organizacja i zarządzanie, logistyka, materiały szkoleniowe BHP (prezentacje)…


TŁUMACZENIA
TECHNICZNE


TŁUMACZENIA
NAUKOWE


TŁUMACZENIA
SPECJALISTYCZNE

Specjalizujemy się w tłumaczeniu tekstów technicznych, naukowych i innych specjalistycznych ze wszystkich
najważniejszych dziedzin, w zakresie głównych języków europejskich

Realizujemy tłumaczenia w pełni poprzez Internet, bez ograniczeń terytorialnych